Styret

Styret består av følgende personer:

Formann      Geir Kleppe, Nordhordland Elektro AS, e-post: geir.kleppe@nordhordland-elektro.no, mob 98286590

Nestleder   Stig Kristoffersen, e-post: stig.kristoffersen@sonnico.no mob: 93208069

Styremedl.  Vidar Bjørkelund, Caverion Norge AS, e-post: vidar.bjorkelund@caverion.com mob: 90851650

Styremedl.    Svein Vikøren, Inst. Håkon Olsen AS, e-post: svein@hakon-olsen.no  mob 93232826

Styremedl.   Anne Maria Langeland, Vengen Elektrisk AS, e-post: AnneMaria@vangen-elektriske.no mob 90128721

Varamedl.     Tore Haukås, BI Elektro AS, e-post: tore@bi-elektro.no mob: 95987402

Varamedl.     Christer Mathisen, Elteknikk AS, e-post: cm@elteknikk.no mob 92062770