NELFO Bergen og Omegn

NELFO Bergen og Omegn er en arbeidsgiverforening for elektroentreprenører i Bergen og omegn. Vi er lokalisert i Veiten 3 og ledes av Regionssjef Morten Mjeldheim: Kontaktinfo: Telefon: 55 90 04 15, Telefax: 55 90 17 75, Mobiltelefon: 915 68 610, e-post: morten.mjeldheim@nelfo.no

NELFO Bergen og Omegn er en av 26 regionskontor i NELFO. NELFO er igjen en bransjeorganisasjon i Norsk Teknologi som igjen er en landsforening i NHO.

NELFO Bergen og Omegn har per 1. juni 2012 95 medlemsbedrifter som sysselsetter i underkant av 2.000 elektrikere og funksjonærer.

NELFO Bergen og Omegn driver også en fagprøvestasjon for elektrofaget på Melkeplassen.