Bli medlem i NELFO

Ønsker bedriften din medlemskap i NELFO Bergen og Omegn? For å kunne være medlem i NELFO B&O må en også være medlem i NELFO sentralt og NHO

For å finne informasjon om medlemsfodeler, priser på medlemskap osv følg vedlagte link: Medlemskap i NELFO