Fagprøvestasjon for elektrikere

NELFO Bergen og Omegns fagprøvestasjon er lokalisert på Melkeplassen og her gjennomføres mellom 80 og 130 elektriker fagprøver i året.

Fagprøvestasjonens adresse er Øvre Fyllingsvei 81 A og telefonnummeret er: 55 34 32 49.

For bestilling av plass på prøvestasjonen ta kontakt med Jeanette Sveri på NELFO B&O / BIS på telefon 55 90 04 15 / telefax 55 90 17 75 eller e-post: jeanette.sveri@nelfo.no

 Det er kun fagprøve for elektriker som gjennomføres på denne prøvestasjonen.

Kart over Melkeplassen (Øvre Fyllingsvei 81 A)