Bergensinstallatørenes Servicekontor SA

Bergensinstallatørenes Servicekontor er et Samvirke som utfører tjenester for NELFO Bergen og Omegn. BIS har felles leder, styre og kontor med NELFO Bergen og Omegn.

Bergensinstallatørenes Servicekontor SA driver med medlemsservice, Fagprøvestasjon og møte- og kursvirksomhet for medlemmene i NELFO Bergen og Omegn. De er samlokalisert med felles administrasjon i Veiten 3. 5012 BERGEN.

Telefon:   55 90 04 15

Telefax:    55 90 17 75

Mobil:       915 68 610

e-post:     morten.mjeldheim@nelfo.no