Opplæringskontoret for Elektrofag i Bergen og Omegn

OKEL er samlokalisert med NELFO Bergen og Omegn i Veiten 3. OKELs telefonnummer er 55 96 01 20 og faksnummer er 55 90 17 75- E-post er post@okel.no

OKEL Bergen og Omegn (Opplæringskontoret for Elektrofag i Bergen og Omegn) er en stiftelse med formål å legge til rette for teoriopplæring, for medlemsbedriftenes lærlinger, innen fagene Elektro og Telekommunikasjon. Vi underviser i VG3 Elektr0 og VG3 Telekom.

OKEL har ca 300 lærlinger innen disse fagene.

Du finner mer informasjon om OKEL på www.okel.no